วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙


                ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
มอบหมายให้ คณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพิธีวางพานพุ่ม (พุ่มทอง พุ่มเงิน) ถวายราชสักการะ
พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา
๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.