วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม


                ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรม ลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนของบุคลากร และบริเวณชุมชนใกล้เคียง หลังน้ำลด จากเหตุการณ์น้ำท่วม
ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุ “เบบินคา”


 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.