วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมมอบถุงยาและถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับพี่น้องชาวน่านที่ประสบอุทกภัย


                ในวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
ร่วมมอบถุงยาและถุงยังชีพพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้กับพี่น้อง
ชาวน่านที่ประสบอุทกภัยจากพายุเบบินคา ในพื้นที่เมืองน่าน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.