วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


                 ในวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน

 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.