ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านและผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมรายการ “เช้านี้...ที่น่าน”


                 ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วย
นายสุเมธ จอมศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมรายการ “เช้านี้...ที่น่าน” ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน(สวท.น่าน) FM 94.75MHz โดยได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่อง “วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชน”

ท่านสามารถรับฟัง/รับชม ได้ที่ https://www.facebook.com/fm94.75/videos/412279369531669/
และ วิทยุ สวท.น่าน FM 94.75MHz , www.nan.prdnorth.in.th , Facebook Live เพจ : สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์

 
ท่านสามารถดูรูปทั้งหมดได้ที่ : รูปพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.