โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ ๒ (จังหวัดน่าน)


                ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ ๒ (จังหวัดน่าน) โดย วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และวิทยาลัยชุมชนน่านได้ให้บริการด้านสถานที่ การจัดกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.