• คณะวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อ อ.ปัว จ.น่าน จัดกิจกรรมที่ ๓ และ ๔

 • ท่านพลเอกวิจักขฐ์? สิริบรรสพและครอบครัว? มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน?

 • ร่วมเฝ้าส่งเสด็จ สมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • โครงการระดมทรัพยากรและทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่านคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล "คาราบาว คน-ป่า-น่าน"
        พัฒนาคน สร้างอาชีพ ดูแลป่า

 • ยินดีต้อนรับ นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

 • โครงการพัฒนาการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 • การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (SAR) ประจำปี 2561

 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านฯ

 • ต้อนรับนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะฯ

 • กิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

 • โครงการ “มหกรรมดนตรี วิชาการ ต้านยาเสพติด” วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมใจต้านยาเสพติด

 • ร่วมพิธีวันทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๓ ปี ๔๓ พรรษา ของหลวงพ่อเจ้าคุณเสน่ห์ เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

 • โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ ๒ (จังหวัดน่าน)

 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

 • รดน้ำดำหัว สูมาคารวะ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 • ครบรอบ ๘ ปี ในการก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนน่าน

 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านและผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมรายการ “เช้านี้...ที่น่าน” สวท.น่าน FM 94.75MHz

 • พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยชุมชนตาก และวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

 • จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดน่าน ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน

 • วิทยาลัยชุมชนน่านรับมอบรถรางนำชมเมืองเก่าน่านจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ทอดกฐินสามัคคีวิทยาลัยชุมชนน่าน ทอดถวาย ณ วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ ๑

 • วิทยาลัยชุมชนน่านร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

 • วิทยาลัยชุมชนน่านจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมมอบถุงยาและถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับพี่น้องชาวน่านที่ประสบอุทกภัย

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

 • วิทยาลัยชุมชนน่านจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๑ และการบรรยายพิเศษจาก ดร.ถนอม อินทรกำเนิด

 • วิทยาลัยชุมชนน่านทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 • วิทยาลัยชุมชนน่านจัดการประชุมร่วมกับ คณะข้าราชการอาวุโสที่เกษียณแล้วในจังหวัดน่าน ก่อตั้งชมรม "คนรักษ์ ดิน น้ำ ป่า น่าน"

 • ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครหออัตลักษณ์นครน่าน รุ่นที่ ๑

 • วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการเสวนาการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างวิทยาลัยชุมชนน่านกับเครือข่ายการศึกษา

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมโครงการชวนกันทำดี กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการประชุมเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ วิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning"

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยชุมชนน่าน และรดน้ำดำหัวขอพรพระครูสิรินันทวิทย์

 • ประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมทั้งพิธีสูมากาลาวะปีใหม่เมือง ๒๕๖๑

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน พิธีบวงสรวงพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ และพิธีทักษิณานุปทานเจ้าผู้ครองนครน่านทุกพระองค์

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

 • ภาพบรรยากาศพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน

 • ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาบริดจ์

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมงาน "เปิดบ้านวิชาการ สถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน 12 ปี วิทยาลัยชุมชนแพร่"

 • ประชุมอาจารย์ผู้สอนระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 • ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน พบปะกับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน

 • วิทยาลัยชุมชนน่านยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 • วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม กิจกรรม "จิตผ่องใส"

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน อัญเชิญพระพุทธรูป "พระวิมุติสุข" ปางมารวิชัย แกะสลักจากหินโบราณน่าน

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมจัดงานมหกรรมอาหารจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน เฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานน่านนคร

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการฝึกซ้อมใหญ่เตรียมการแสดงฟ้อนล่องน่านและการถวายการต้อนรับเสด็จฯ

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน เยี่ยมชมและตรวจดูความพร้อมในการซ้อมฟ้อนล่องน่าน ของนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน มอบกระเช้าในวาระสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ 4 ปี

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเป็นผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 • วิทยาลัยชุมชนน่านจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๕๘ - ๕๙

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 • วิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดการประชุมสภา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมงานเกี่ยวข้าวบ้านห้วยลู่ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมลาบี (ตองเหลือง)

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๕๙

 • ววิทยาลัยชุมชนน่าน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๕๙

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร

 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อรับนโยบายและหารือการบริหารจัดการทางด้านต่างๆ

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมสืบสานงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน นำนักศึกษาระดับอนุปริญญาเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ หอศิลป์ริมน่าน

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดกิจกรรม “๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจ ไทยทั้งชาติ”

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมเตรียมการเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของหออัตลักษณ์นครน่าน

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ยินดีอย่างยิ่งได้ให้การต้อนรับวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วชช.น่าน

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ไหว้ครู และเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดโครงการจัดการความรู้ การฟื้นฟูพื้นที่ภูเขาหัวโล้นแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรม การปลูกป่าและจัดการต้นไม้

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการจัดการความรู้การฟื้นฟูพื้นที่ภูเขาหัวโล้นแบบมีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่ 4

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดเวทีเสาวนา "รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ความฝัน VS ความจริง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

 • นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างงานปรับภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน รับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2560

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมจัดกิจกรรม "โครงการคัวฮอมของวิถีชุมชนตำบลดู่ใต้ อำเภอยิ้มและธรรมะม๋วนใจ๋ "

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมอบรมโครงการ "กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับข่าวสารและคอมพิวเตอร์"

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเป็นตัวแทนนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และโครงการฯในนามคศจ.น่าน.

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์ 5 สถาบันอุดมศึกษาน่าน ๒๕๖๐”

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าคารวะขอพร คุณพ่อ นพ.บุญยงค์ วงค์รักมิตร

 • วิทยาลัยชุมชนน่านจัดกิจกรรม "ลานบุญ ครบรอบ ๖ ปี วิทยาลัยชุมชนน่าน"

 • วิทยาลัยชุมชนน่านลงพื้นที่ตำบลงอบ เพื่อทดสอบระบบสูบน้ำพลังงานทดแทน

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน"

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมงานกีฬานักศึกษา "สิมิลันเกมส์" ที่จังหวัดพังงา

 • วิทยาลัยชุมชนน่านร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

 • วิทยาลัยชุมชนน่านยินดีต้อนรับ นายอนุชา มูลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และคณะจากวิทยาลัยชุมชนตาก

 • วิทยาลัยชุมชนน่านจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อถวายความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 • นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนน่าน

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสือที่ระลึกมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

 • โครงการพัฒนาศักยภาพปราชญ์ผู้รู้ชุมชนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว

 • โครงการจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

 • วิทยาลัยชุมชนน่านออกประชาสัมพันธ์ให้ชาวน่านไปออกเสียงประชามติ

 • วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปลูกคน ฟื้นคืนผืนป่าให้กับแผ่นดิน

 • เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน

 • ผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมโครงการติดตามผลการดำเนินงานฯ