• [ 4 ต.ค. 2564 เวลา 15:33 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

 • [ 20 ก.ย. 2564 เวลา 14:51 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • [ 1 ส.ค. 2564 เวลา 14:47 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

 • [ 13 ก.ค. 2564 เวลา 14:02 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

 • [ 14 มิ.ย. 2564 เวลา 15:41 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

 • [ 11 พ.ค. 2564 เวลา 12:38 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๔

 • [ 11 พ.ค. 2564 เวลา 12:33 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

 • [ 5 มี.ค. 2564 เวลา 8:51 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 • [ 9 ก.พ. 2564 เวลา 15:04 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๔

 • [ 8 ม.ค. 2564 เวลา 14:32 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

 • [ 9 ธ.ค. 2563 เวลา 15:18 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

 • [ 27 พ.ย. 2563 เวลา 16:27 น. ] - ประกวดราคาจ้างจัดทำนิทรรศการถาวร หออัตลักษณ์นครน่านและซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน
         วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • [ 12 พ.ย. 2563 เวลา 14:09 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

 • [ 26 ต.ค. 2563 เวลา 13:26 น. ] - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • [ 19 ต.ค. 2563 เวลา 10:21 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๓

 • [ 9 ก.ย. 2563 เวลา 15:36 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

 • [ 11 ส.ค. 2563 เวลา 16:05 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

 • [ 14 ก.ค. 2563 เวลา 13:10 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

 • [ 2 มิ.ย. 2563 เวลา 10:30 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

 • [ 11 พ.ค. 2563 เวลา 13:45 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓

 • [ 10 เม.ย. 2563 เวลา 11:47 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

 • [ 27 มี.ค. 2563 เวลา 10:35 น.] - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • [ 27 มี.ค. 2563 เวลา 10:30 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 • [ 11 ก.พ. 2563 เวลา 13:22 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓

 • [ 10 ม.ค. 2562 เวลา 9:03 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

 • [ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 13:58 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

 • [ 6 พ.ย. 2562 เวลา 09:44 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

 • [ 4 ต.ค. 2562 เวลา 16:20 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๒

 • [ 6 ก.ค. 2562 เวลา 10:42 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

 • [ 9 ส.ค. 2562 เวลา 11:38 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

 • [ 11 ก.ค. 2562 เวลา 09:01 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

 • [ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 09:01 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

 • [ 7 มิ.ย. 2562 เวลา 15:04 น. ] - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • [ 13 พ.ค. 2562 เวลา 09:38 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒

 • [ 19 เม.ย. 2562 เวลา 10:37 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

 • [ 7 มี.ค. 2562 เวลา 13:47 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 • [ 11 ก.พ. 2562 เวลา 15:47 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๒

 • [ 30 ม.ค. 2562 เวลา 10:40 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

 • [ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 15:57 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

 • [ 8 พ.ย. 2561 เวลา 16:12 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

 • [ 5 ต.ค. 2561 เวลา 16:23 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑

 • [ 5 ต.ค. 2561 เวลา 16:18 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

 • [ 13 ก.ย. 2561 เวลา 11:37 น. ] - ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (คอมพิวเตอร์)

 • [ 13 ก.ย. 2561 เวลา 11:35 น. ] - ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รถตู้)

 • [ 10 ก.ย. 2561 เวลา 11:52 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

 • [ 5 ก.ค. 2561 เวลา 14:57 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

 • [ 4 มิ.ย. 2561 เวลา 15:42 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

 • [ 10 พ.ค. 2561 เวลา 08:50 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

 • [ 11 เม.ย. 2561 เวลา 09:13 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

 • [ 16 มี.ค. 2561 เวลา 15:32 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 • [ 06 ก.พ. 2561 เวลา 14:35 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑

 • [ 08 ม.ค. 2561 เวลา 14:12 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

 • [ 13 ธ.ค. 2560 เวลา 11:12 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

 • [ 09 พ.ย. 2560 เวลา 11:06 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

 • [ 03 ต.ค. 2560 เวลา 12:38 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๐

 • [ 18 ส.ค. 2560 เวลา 09:40 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

 • [ 15 ก.ค. 2560 เวลา 08:45 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

 • [ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 11:00 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

 • [ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 10:10 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

 • [ 8 พ.ค. 2560 เวลา 10:10 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐

 • [ 11 เม.ย. 2560 เวลา 13:10 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

 • [ 3 มี.ค. 2560 เวลา 10:00 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 • [ 2 ก.พ. 2560 เวลา 15:05 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๐

 • [ 4 ม.ค. 2560 เวลา 12:15 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

 • [ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 11:00 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

 • [ 2 พ.ย. 2559 เวลา 10:05 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

 • [ 14 ต.ค. 2559 เวลา 15:35 น. ] - แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 • [ 10 ต.ค. 2559 เวลา 16:12 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๙

 • [ 10 ต.ค. 2559 เวลา 13:20 น. ] - รายงานผลการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 • [ 10 ต.ค. 2559 เวลา 11:00 น. ] - รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 • [ 10 ต.ค. 2559 เวลา 10:15 น. ] - วิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 • [ 14 ก.ย. 2559 เวลา 11:47 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์เเละสิ่งก่อสร้างในรอบเดือน ส.ค. ๕๙

 • [ 1 ส.ค. 2559 เวลา 10:25 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์เเละสิ่งก่อสร้างในรอบเดือน ก.ค. ๕๙

 • [ 1 ก.ค. 2559 เวลา 9:42 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559

 • [ 10 มิ.ย. 2559 เวลา 15:10 น. ] - แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

 • [ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 14:16 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์เเละสิ่งก่อสร้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

 • [ 2 มิ.ย. 2559 เวลา 13:53 น. ] - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์ที่ดินเเละสิ่งก่อสร้างในรอบเดือนตุลาคม 58 - พฤษภาคม 59

 • [ 2 มิ.ย. 2559 เวลา 11:05 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559

 • [ 2 พ.ค. 2559 เวลา 14:49 น. ] - การดำเนินดารจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559

 • [ 6 เม.ย. 2559 เวลา 12:07 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์เเละสิ่งก่อสร้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559

 • [ 1 เม.ย. 2559 เวลา 14:48 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์เเละสิ่งก่อสร้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559

 • [ 1 เม.ย. 2559 เวลา 10:46 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559

 • [ 2 มี.ค. 2559 เวลา 09:46 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559

 • [ 1 ก.พ. 2559 เวลา 15:12 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559

 • [ 4 ม.ค. 2559 เวลา 16:03 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558

 • [ 26 พ.ย. 2558 เวลา 14:42 น. ] - เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ

 • [ 26 พ.ย. 2558 เวลา 14:30 น. ] - ประกาศสอบราคาถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ

 • [ 25 พ.ย. 2558 เวลา 15:30 น. ] - สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและพร้อมวางท่อระบายน้ำ

 • [ 2 พ.ย. 2558 เวลา 10:11 น. ] - รายงานปรับปรุงการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 • [ 12 ต.ค. 2559 เวลา 14:13 น. ] - แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

 • [ 5 ต.ค. 2558 เวลา 11:47 น. ] - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 • [ 2 ต.ค. 2558 เวลา 15:17 น. ] - วิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 • [ 2 ต.ค. 2558 เวลา 10:27 น. ] - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 • [ 1 ต.ค. 2558 เวลา 14:35 น. ] - รายชื่อผู้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ

 • [ 1 ต.ค. 2558 เวลา 14:20 น. ] - รายชื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอุทยานความรู้กินได้

 • [ 1 ต.ค. 2558 เวลา 11:05 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2558

 • [ 30 ก.ย. 2558 เวลา 16:00 น. ] - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

 • [ 1 ก.ย. 2558 เวลา 15:20 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558

 • [ 3 ส.ค. 2558 เวลา 11:45 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558

 • [ 1 ก.ค. 2558 เวลา 13:55 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายนพ.ศ.2558

 • [ 1 มิ.ย. 2558 เวลา 16:05 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558

 • [ 1 พ.ค. 2558 เวลา 15:38 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2558

 • [ 1 เม.ย. 2558 เวลา 11:34 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2558

 • [ 2 มี.ค. 2558 เวลา 15:14 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

 • [ 2 ก.พ. 2558 เวลา 14:55 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2558

 • [ 5 ม.ค. 2558 เวลา 16:02 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2557

 • [ 1 ธ.ค 2557 เวลา 13:20 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557

 • [ 3 พ.ย 2557 เวลา 09:47 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคมพ.ศ.2557

 • [ 27 มี.ค 2556 เวลา 13:56 น. ] - ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

 • [ 20 ก.ย 2555 เวลา 10:12 น. ] - ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 ชุด 6 รายการ