ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมุดประเมินผลการเรียนหลักสูตรอนุปริญญา

ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)


.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.