•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์รับสมัครงาน...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าว...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  หน้าที่ปี ๒๕๖๑
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•  วิทยาลัยชุมชนน่านจัดพิธีประสาทอนุปริญญา
    บัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา...

•  วิทยาลัยชุมชนน่าน มีความยินดีอย่างยิ่งที่
    ได้ต้อนรับท่านดร.สิริกร มณีรินทร์ นายก...

•  วิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดการประชุมสภา
    ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๐๑/๖๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๒/๖๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๐

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๑/๖๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    ตุลาคม ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กันยายน ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    สิงหาคม ๒๕๖๐

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กรกฎาคม ๒๕๖๐
•   ระบบ e-office
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   ระบบทะเบียน
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.