•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
    การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    เรื่อง การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับ...

•   ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน
    เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  อนุกรรมการฯ
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•   วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมประชุมคณะ
    กรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๕...

•   วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าแสดงความยินดีกับ
    นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหาร...

•   วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธ
    มนต์เสกน้ำ ๕ หมื่นขวด ภาพหลวงพ่อพุทธ...

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๒/๖๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๑/๖๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๐/๖๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มกราคม ๒๕๖๔

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    ธันวาคม ๒๕๖๓

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    พศจิกายน ๒๕๖๓

•   e-learning
•   ระบบทะเบียน
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารสภา
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.