ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)

 

1. ตารางสอบ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

2. ตารางสอบ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3. ตารางสอบ สาขาวิชาการบัญชี

4. ตารางสอบ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

5. ตารางสอบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6. ตารางสอบ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.