1. รายละเอียด หลักเกณฑ์ การประกวดสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    2. รายละเอียด หลักเกณฑ์ การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    3. รายละเอียด หลักเกณฑ์ การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
                    4. รายละเอียด หลักเกณฑ์ การแข่งขันการประกวดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชีวิต
 
 

 

 

 

 

 
 
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.