วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปลูกคน ฟื้นคืนผืนป่าให้กับแผ่นดิน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายวุฒิไกร ดวงพิกุล รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปลูกคน ฟื้นคืนผืนป่าให้กับแผ่นดิน โดยมีพันเอกวิทยา วรรคาวิสันต์ รองผบ.มทบ.๓๘ เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระชยา นันทมุนี เจ้าคณะอำเภอภูเพียง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง และนายประสิทธิ พัฒนใหญ่ยิ่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ ราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 7 รอบ ในโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น ณ พื้นที่ บ้านดงป่าสัก ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 5 ไร่ๆละ 400 ต้น รวมปลูก 2,000 ต้น ผู้ร่วมงาน 250 คน