วิทยาลัยชุมชนน่าน ออกประชาสัมพันธ์ให้ชาวน่าน ไปออกเสียงประชามติ

วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ชาวจังหวัดน่าน ร่วมมือร่วมใจกันไปออกเสียงประชามติ

บุคลากรและนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ชาวจังหวัดน่าน ร่วมมือร่วมใจกันไปออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ที่จะถึงนี้