วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน

ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน