วิทยาลัยชุมชนน่านจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุยเดช

ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดร.ฌัชชภัทร พานิชย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนน่าน จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุยเดช ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน