วิทยาลัยชุมชนน่านร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นายอนุชา มูลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน