วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมงานกีฬานักศึกษา “สิมิลันเกมส์” ที่จังหวัดพังงา

ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยชุมชนน่าน นำทีมโดยนายอนุชา มูลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน นายปิยะพล ทวีวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา บุคลากรและนักศึกษา จากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมกีฬานักศึกษา สิมิลันเกมส์ ที่จังหวัดพังงา