วิทยาลัยชุมชนน่านจัดกิจกรรม “ลานบุญ ครบรอบ ๖ ปี วิทยาลัยชุมชนน่าน”

ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยชุมชนน่านจัดกิจกรรม “ลานบุญ ครบรอบ ๖ ปี วิทยาลัยชุมชนน่าน” เพื่อความเป็นสิริมงคล ของพวกเราชาววิทยาลัยชุมชนน่านสืบไป โดยช่วงเช้าได้มีการจัดพิธีบวงสรวงและทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ส่วนตอนบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมนันทนาการและแข่งขันกีฬาระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย