วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าคารวะขอพร คุณพ่อ นพ.บุญยงค์ วงค์รักมิตร

ในวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยนายอนุชา มูลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าคารวะขอพร คุณพ่อ นพ.บุญยงค์ วงค์รักมิตร ผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนน่าน ในโอกาส ปี๋ใหม่เมือง