วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมอบรมโครงการ “กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับข่าวสารและคอมพิวเตอร์”

นายอนุชา มูลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยคณะบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับข่าวสารและคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม.