วิทยาลัยชุมชนน่าน ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีคณะข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านร่วมลงนามถวายพระพรด้วย