วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดพิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดพิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 1 โดยนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด มีกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ ได้พบปะ และได้ทำความรู้จักกันในแต่ละสาขาและที่สำคัญมีการประกวดการจัดพานเพื่อใช้ในพิธีไหว้ครูของแต่ละสาขาอีกด้วย