วิทยาลัยชุมชนน่าน ยินดีอย่างยิ่งได้ให้การต้อนรับวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วชช.น่าน

วิทยาลัยชุมชนน่าน ยินดีอย่างยิ่งได้ให้การต้อนรับ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เดินทางมาศึกษาการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนน่าน รวมไปถึงการเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนการสอนตามอำเภอต่างๆ ภายในจังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2560