วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดกิจกรรม “๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจ ไทยทั้งชาติ”

วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดกิจกรรมประกอบด้วย การเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติไทย โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณเสาธงชาติวิทยาลัยชุมชนน่าน เนื่องในวันวันพระราชทานธงชาติไทย “๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจ ไทยทั้งชาติ” ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐