วิทยาลัยชุมชนน่าน นำนักศึกษาระดับอนุปริญญาเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ หอศิลป์ริมน่าน

นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมคณะ นำนักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนน่าน ศึกษาดูงานหอศิลป์ริมน่าน ของคุณวินัย ปราบริปู ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวินัย ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรบรรยาย ทางวิทยาลัยชุมชนน่านต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง