วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมสืบสานงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมสืบสานงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บันไดพญานาค หน้าวัดพระธาตุแช่แห้ง และ วัดพระธาตุเขาน้อยจังหวัดน่าน