ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อรับนโยบายและหารือการบริหารจัดการทางด้านต่างๆ

นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วย นายวุฒิไกร ดวงพิกุล รองผู้อำนวยการ เข้าพบนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อรับนโยบาย เชื่อมโยงงานด้านการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่านและหารือ การบริหารจัดการหออัตลักษณ์นครน่าน