วิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดการประชุมสภา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดการประชุมสภา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายเสรี พิมพ์มาศ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในพิธี เพื่อหารือและพิจารณาผลการดำเนินการต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนน่าน ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน