วิทยาลัยชุมชนน่าน มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนน่าน มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนน่าน และร่วมหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนน่าน ในการดำเนินงานต่างๆ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน