วิทยาลัยชุมชนน่านจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๕๘ – ๕๙

ทยาลัยชุมชนน่านจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๕๘ – ๕๙ ในวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน