วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเป็นผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ในระหว่างวันที่ 12 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเป็นผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยชุมชนตราด หน่วยจัดการศึกษาชุมชนบ้านแหลมมะขาม ชุมชนบ้านเนินดินแดง และชุมชนเกาะกูด