วิทยาลัยชุมชนน่าน มอบกระเช้าในวาระสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้เดินทางไปเข้าพบ เพื่อมอบกระเช้าในวาระสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ และหารือการประสานงาน กับผู้ใหญ่ในจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆภายในจังหวัดน่าน ในวันแรกการทำงานของปีใหม่ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายอำเภอเมืองน่าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ 1 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองน่าน นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 และเสนาธิการทหาร (กล)