วิทยาลัยชุมชนน่าน เยี่ยมชมและตรวจดูความพร้อมในการซ้อมฟ้อนล่องน่าน ของนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และนายสักก์สีห์ พลสันติกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและตรวจดูความพร้อมในการซ้อมฟ้อนล่องน่านของนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เพื่อเตรียมถวายการต้อนรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่จะถึงนี้