วิทยาลัยชุมชนน่าน อัญเชิญพระพุทธรูป “พระวิมุติสุข” ปางมารวิชัย แกะสลักจากหินโบราณน่าน

ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนน่าน อัญเชิญพระพุทธรูป “พระวิมุติสุข” ปางมารวิชัย แกะสลักจากหินโบราณน่าน มาประดิษฐานเป็นมงคลแก่วิทยาลัยชุมชนน่านและหออัตลักษณ์นครน่าน ขอเชิญชวนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน และผู้ที่สนใจ เข้าสักการะได้ตลอดเวลาทำการ