วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม กิจกรรม “จิตผ่องใส”

ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม กิจกรรม “จิตผ่องใส” ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 1 โดยมีนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในพิธี