ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน พบปะกับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน

ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะกับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านและให้ข้อมูลแนวทางในการดำเนินงานต่างๆของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน