วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาบริดจ์

ในวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในการจัดการประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาบริดจ์ และสถานที่พักให้แก่คณะกรรมการและนักกีฬาบริดจ์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ๑๕ คน คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานกีฬาบริดจ์ ๒๐ คน คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ๑๕ คน คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานกีฬาบริดจ์ ๒๐ คน คณะกรรมการด้านสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ๖ คน ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน