ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ “น่านเกมส์” โดยวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นเจ้าภาพทางด้านสนามแข่งขันและที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกให้กับการแข่งขัน