วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

นวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วย นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้บริหาร และบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน