วิทยาลัยชุมชนน่าน พิธีบวงสรวงพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ และพิธีทักษิณานุปทานเจ้าผู้ครองนครน่านทุกพระองค์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ และพิธีทักษิณานุปทานเจ้าผู้ครองนครน่านทุกพระองค์ ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ
บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน จังหวัดน่าน