ประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมทั้งพิธีสูมากาลาวะปีใหม่เมือง ๒๕๖๑

ในวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยการอำนวยการของนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมทั้งพิธีสูมากาลาวะปีใหม่เมือง แด่ท่านพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน