วิทยาลัยชุมชนน่าน ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยชุมชนน่าน และรดน้ำดำหัวขอพรพระครูสิรินันทวิทย์

นวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยการอำนวยการของนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยชุมชนน่าน และรดน้ำดำหัวขอพรพระครูสิรินันทวิทย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน เจ้าอาวาสวัดดอนมูล รดน้ำดำหัวนายเสรี พิมพ์มาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน และนายเผชิญ จินะสิทธิ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ณ ห้องพระ
อาคารสิริเบญญา ชั้น ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน