วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการประชุมเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่านโดยการอำนวยการของนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน จัดโครงการประชุมเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดโครงการพันธกิจและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน วิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน