วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนน่านและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในเรื่องของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน