วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมโครงการชวนกันทำดี กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยนายสุเมธ จอมศรี หัวหน้าศูนย์การเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน เครือข่าย อำเภอเชียงกลาง เข้าร่วมโครงการชวนกันทำดี กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ต่อลมหายใจให้ลูกหลานสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง ณ อ่างน้ำเลียบ บ้านดอนแท่น อำเภอเขียงกลาง จังหวัดน่าน