วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการเสวนาการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างวิทยาลัยชุมชนน่านกับเครือข่ายการศึกษา

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่านจัดโครงการเสวนาการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างวิทยาลัยชุมชนน่านกับเครือข่ายการศึกษา พร้อมทั้งมีการทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยชุมชนน่านกับเครือข่ายการศึกษา โดยมีท่านว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล เป็นประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเสวนาและเป็นสักขีพยานในการทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน