ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครหออัตลักษณ์นครน่าน รุ่นที่ ๑

ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วย นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน บุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน และหออัตลักษณ์นครน่าน เดินทางไปมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครหออัตลักษณ์นครน่าน รุ่นที่ ๑ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน