วิทยาลัยชุมชนน่านจัดการประชุมร่วมกับ คณะข้าราชการอาวุโสที่เกษียณแล้วในจังหวัดน่าน ก่อตั้งชมรม “คนรักษ์ ดิน น้ำ ป่า น่าน”

ในวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่านจัดการประชุมร่วมกับ คณะข้าราชการอาวุโสที่เกษียณแล้ว ในจังหวัดน่าน ซึ่งรวมตัวกันก่อตั้งชมรม “คนรักษ์ ดิน น้ำ ป่า น่าน” เพื่อร่วมกันเป็นโซ่ข้อกลางให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดน่านรวมพลังกันดูแล ดิน น้ำ ป่า น่าน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน โดยมีหลักการทำงานเน้นการประสานหนุนเสริมแก่หน่วยงานต่างๆ และนำคำแนะนำ ข้อเสนอจากหน่วยงานที่ร่วมประชุมไปสร้างกรอบการทำงาน
และจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงกับประชาชน หน่วยงานที่สนใจ และเกี่ยวข้องต่อไป โดยในการประชุมนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุม และพระครูสุจิณนันทกิจ เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ทำพิธีเปิดป้าย และเจิมป้ายชมรมเพื่อเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน