วิทยาลัยชุมชนน่านทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา แด่ท่านพระครูวิมลนันทญาณ เจ้าคณะตำบลดู่ใต้ เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ วัดเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน